Utsatt for logosvindel?

19.07.2021

Kan en enkel brosjyre følge med i samme prisen? På Facebook gruppen Grafisk design Norge og Gründerklubben legges det stadig ut forespørsler fra enkeltpersoner eller bedrifter som ønsker design «billig», eller gratis og de skal ha høy kvalitet. Jeg så for meg en pris på 750,- for en logo. Dette hører grafisk designere ganske ofte. Designeren skal jobbe til kunden er fornøyd, til slutt kan det ende opp i en timepris på 20kr. Det er et ran!

Har du som designer noengang blitt utsatt for logosvindel?

Kunst Rogne eier alle rettighetene av Fredrikstad Tak logodesignet på denne siden
Kunst Rogne eier alle rettighetene av Fredrikstad Tak logodesignet på denne siden

Et nyoppstartet firma i Fredrikstad/Moss området kontaktet meg da de ønsket design av logo til den nye bedriften. Jeg gikk i fella - selv etter å ha jobbet som grafisk designer i 14 år.


Hva skjedde?

Kunden skreiv under på arbeidskontrakten, vi ble enige om prosessen og jeg startet jobben. Jeg designet ulike forslag, han var fornøyd og jeg sendte han den ferdige logoen vektorisert. Fakturaen ble sendt på mail og etter det hørte jeg ikke noe. Han blokkerte meg på telefonen og på Facebook. Jeg oppdaget at vedkommende har 4 ulike Facebook kontoer med det samme navnet. Han var trivelig å prate med, en hyggelig kar sies det av de som kjenner han. Nå har vedkommende lagt ut dette innlegget på ulike Facebook grupper hvor han bruker logoen som han ikke eier. Han står frem med sitt fulle navn og promoterer sin nye bedrift Fredrikstad Tak AS.Heldigvis finnes åndsverkloven, en lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) og designeren eier fortsatt designet, så lenge kunden ikke har betalt.

"Skaperen av verket betegnes som opphaver, og hans rett til åndsverket kalles for opphavsrett, se § 2. Det kreves ingen registrering eller søknad for at opphaveren skal få opphavsrett. Opphavsretten oppstå idet åndsverket blir skapt. Opphavsretten omfatter både vern om verkets og opphaverens integritet, se særlig § 5, og vern om opphaverens økonomiske interesser når det kommer til å framstille eksemplar av verket og å gjøre verket tilgjengelig for allmenheten, se § 3. Åndsverkloven har også regler om erstatning, straff og andre midler som kan benyttes mot den som krenker andres rett etter loven".


Svindlerens fremgangsmåte

Den potensielle kunden/svindleren skriver ofte at de har et begrenset budsjett eller ønsker en rimelig logo men at dere som samarbeidspartnere kanskje kan vokse sammen og utvikle et langvarig samarbeid. For senere så skal de også utvikle en firmaprofilering og trenger en designer til det. Kanskje det blir deg, hvis du er heldig... 

Designeren får da et tilbud om å gjøre en nesten "gratis jobb" for å få et eventuelt langvarig samarbeid. Slike holdninger bør vi designere få en slutt på. Kan du eller jeg gå til en kiropraktor eller bilmekaniker og si at jeg kun vil betale 1/10 av prisen? Nei. Hvorfor aksepterer designeren det? 


Varsellamper

Ofte har svindlerne noen fellestrekk:

Kunden (svindleren) tar offer-rollen. De sier at de er i oppstart og har ingen penger å bruke på logo. Sannheten er at de prioriterer ikke pengene til design

 • De sier at ved et langvarig samarbeid får du betalt. Synd å si det, men du får ikke betalt da heller
 • De vil ikke bli kjent med deg, de stiller ingen spørsmål. Er kalde og uinteresserte eller:
 • Gir mye positiv smiger underveis, de kan være sjarmerende, hyggelige og energiske
 • De har ofte usedvanlige høye krav, og vil ha mer (f.eks logo og brosjyre) for samme pris
 • De bestiller langt over evne
 • Svindlere blokkerer deg plutselig. Svarer ikke på mail eller telefon


Underveis i prosessen testet jeg ut ulike designforslag, som vises over her


Mine refleksjoner i ettertid: Hva var grunnen til at svindleren presset ned prisen før jobben startet? Svindleren manipulerer designeren mentalt:

 1. Designeren tenker at denne kunden kan jeg stole på. Nå har kunden fått så latterlig lav pris at det betaler han/hun for
 2. Jo lavere pris, desto mindre risiko. Ved å akseptere et lavt beløp så gidder ikke designeren å bruke masse tid på å kreve tilbake pengene

Jeg tipper de fleste designere ikke orker å bruke mer energi på svindleren, som å anmelde. Det som er dumt med det, er at svindleren fortsetter. Fordi det funket jo på deg, så da funker det sikkert på neste designer. Dersom svindleren blir anmeldt og får en bot fra politiet så er det absolutt verdt det, det kan være med på å stoppe vedkommende. Ved å anmelde brudd på opphavsrettigheter kan du være med på å gjøre en endring for å minske antall svindlere i fremtiden. Er det ingen konsekvenser for svindleren, er det heller ingen grunn til å slutte.


Så hva kan vi designere gjøre? For å ikke bli lurt og utnyttet?

Sjekkliste

 • Skriv kontrakt før jobben starter, kunden eier ikke rettighetene til å bruke logoen før fullt beløp er betalt
 • Skriv i kontrakten at ved kontraktsbrudd (bruk av skisser og logoer som ikke er betalt), så er det brudd på opphavsrettigheter som vil bli fakturert med kr. 5k for hver gang skisser/logo blir benyttet
 • Det bør stå i kontrakten at logoen ikke leveres vektorisert før fullt beløp er betalt
 • Ikke gi de rabatt eller latterlig lav pris. Husk: Det er et ran! 
 • Be om 50% betaling før jobben starter
 • Send kun png-bilder av logoen underveis i prosessen, evt. med vannmerke på skissene
 • Ta screenshots av profilen til vedkommende og av samtalen underveis
 • Vær obs på at svindleren kan ha oppgitt feil adresse, de kan bruke flere mailadresser, de kan ha flere telefonnummer
 • Registrer alltid organisasjonsnummeret til kunden i tilbudet og ring kunden for å sjekke om telefonnummeret stemmer
 • Når 100% er betalt, får kunden den ferdige vektoriserte logofilen
 • Gjør en bakgrunnssjekk på kunden. Har du felles Facebook-venner med vedkommende? Finn ut om de er til å stole på
 • Svindlere har ofte mange ulike Facebook profiler de opererer ut i fra, systematisk
 • Etter de er ferdig med deg, kan de slette profilen sin og dukker ikke opp på søk, derfor er det viktig å samle bilder/screenshots underveis


Er du obs på alt dette slipper du masse problemer, og du unngår å bli svindlet. Grunnen til at jeg valgte å ta sjansen på å designe og levere logo før betalingen denne gangen, var fordi denne personen fremstod med bilde av seg og med riktig navn. Han skrev under kontrakten med en gang og oppga riktig telefonnummer. Han kan identifiseres, for politiet er det er lett å finne ut hvem han er.


Er skaden allerede skjedd, kan du gjøre dette:

 • Ring eller send mail hver uke og spør når de skal betale
 • Avtal en fast dato for når betalingen blir gjort
 • Gi beskjed om at purring kommer. Send purring
 • Gi beskjed om at inkassovarsel kommer (noen reagerer ved å betale da)
 • Send til inkasso
 • Send svindleren en ny faktura for brudd på kontrakten/opphavsrettighteter (dersom bilder/logo blir delt og brukt til promotering)
 • Fortsatt ingen betaling? Anmeld saken. Anmeld for brudd på opphavsrettigheter iht. Åndsverkloven
 • Kontakt Grafill og informer om at dette er et stort problem i bransjen
 • Alle screenshots du samlet underveis er gode bevis til politiet
 • Hvis saken blir henlagt: Legg ut bilde av samtalen/personen, hvor han/hun holder til og advar andre om svindleren på Facebook gruppene: Svindlere i Norges land og Svartelista for svindlere i Norge og andre relevante grupper
 • Informer andre fagpersoner om denne personen. Er du designer, informer og advar andre designere. Er du fotograf, advar andre fotografer

Svindlerne holder på med dette til de blir stoppet. 


Hva kan vi lære av dette?

Hvorfor har noen bransjer/enkeltpersoner denne dårlige holdningen til designere, at de skal jobbe så og si gratis? Fordi det er alltid noen designere som selger sitt arbeid langt under lavpris. Designeren er selv med på å opprettholde denne holdningen og trenden. Jeg vil utfordre Grafill til å sette standard grunnsatser for frilans designere etter ansiennitet slik som filmforbundet har. Så får vi designere noe å forholde oss til når priser skal presses. Frilans grafisk designere trenger noe å henvise til når slike tilbud kommer. Hva er det vi alle ønsker? Oppriktige og pålitelige forretningsforbindelser som holder det de lover. Jeg tenker at det er den eneste måten å lykkes på, langsiktig.

La oss heve standarden til alle grafisk designere! Hvis alle gjør dette til sin standard blir det stopp på dårlig behandling av skaperene i det kreative fagfeltet.

- Det er flaut å innrømme at jeg har blitt lurt. Å si at jeg har blitt svindlet. Men det er enda flauere å måtte si at jeg ikke kan stole på folk lengre, at kundene kanskje lurer deg. Svindlerne ødelegger for de som er seriøse. 

Å lure folk som elsker å skrive, hvor smart er egentlig det? Til dere grafisk designere der ute: skriv om det dere opplever i jobben deres! Jeg vil gjerne lese.


Skrevet av Ella Rogne 19/07/2021


Denne logoen eies ikke av Fredrikstad Tak. Copyright: Ella Rogne
Denne logoen eies ikke av Fredrikstad Tak. Copyright: Ella Rogne