MILJØPROFIL


Kunst Rogne tar bærekraftig utvikling på alvorFilmproduksjon

Filmene som Kunst Rogne produserer, tar inn minimalt antall mennesker som behøves for å få gjennomført filmproduksjonen. Vi reiser til og fra location med felles transport for å redusere utslipp. Catering på stedet og vi tar med ekstra mat til alle under innspillingen. Vi overnatter i området hvor produksjonen er, for å få ned utslippene. Forurensning tar vi på alvor og rydder alltid opp etter oss etter filming i naturen. Produksjonen og transporten vi gjennomfører, skal alltid bli gjort på mest mulig bærekraftig måte.


  • Vi bruker det vi har av klær og rekvisitter fra før
  • Vi gjenvinner glass og metall etter filmproduksjonen
  • Vi resirkulerer alt etter en filmproduksjon
  • Vi kjøper inn flasker som kan pantes 


Grafisk design

Trykksaker blir produserer ut i fra etterspørsel. Materiellet blir brukt til digital markedsføring hvor det lar seg gjøre, og sparer papir. Det gir miljøgevinst å få ned produksjonen av fysiske produkter. Kunst Rogne bidrar til at våre oppdragsgivere får oversikt, forutsigbarhet og et realistisk forhold til egen produksjon. 


Kunst

Lerret, maling og pensler som blir kjøpt inn til å skape kunst av, blir hovedsaklig innkjøpt i Norge. Kortreist transport for å redusere utslipp. Våre kunder får muligheten til å kjøpe Fine Art trykk i et begrenset opplag, i tillegg til at de får et unikt trykk som veldig få har. Kunst og trykksaker blir pakket inn mest mulig forsvarlig, slik at kundene mottar premium kvalitet uavhengig av fraktlengde.


___

Vi skaper forutsigbarhet og eksklusivitet ved å produsere så tett opp til faktisk etterspørsel som overhodet mulig. Våre kunder kan være trygge på at de kjøper produkter av høy kvalitet, der bærekraft og miljøhensyn er en del av grunnfilosofien.